Hospital KinabatanganHospital Kinabatangan

Hospital Kinabatangan

Prihatin Penyayang Profesionalisma

Objektif, Visi dan Misi  985 reads

OBJEKTIF HOSPITAL KINABATANGAN

 

  1. Menyediakan rawatan perubatan yang berkualiti, cekap, dan memenuhi keperluan pelanggan dengan memberi penekanan terhadap maruah manusia;
  2. Memastikan perkhidmatan rawatan mengikut piawaian yang diterima pakai;
  3. Mempertingkatkan kemahiran profesionalisme melalui latihan dan pembelajaran berterusan;
  4. Mewujudkan sistem pemantauan yang berterusan bagi memperkukuhkan penyampaian perkhidmatan;
  5. Menyediakan perkhidmatan rawatan dan penjagaan pesakit yang selesa, selamat, dan sejahtera untuk pelanggan dan warga kerja.

 

 

 

VISI HOSPITAL KINABATANGAN

 

Untuk menjadikan Hospital Kinabatangan sebagai sebuah pusat rawatan perubatan pesakit yang cemerlang.

 

 

MISI HOSPITAL KINABATANGAN

 

Untuk menyediakan perkhidmatan yang cekap dan berkualiti melalui amalan budaya penyayang, profesionalisme, kerja berpasukan, berteknologi sesuai, dan mesra pelanggan.

 

Print article